Aktuality


Otevření MŠ od 10.5.2021

přidáno: 5. 5. 2021 3:50, autor: Tereza Valošková

Vážení rodiče,

od 10. května 2021 bude MŠ Polouvsí otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Důležité informace:

  • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
  • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
  • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu

Omezený provoz MŠ

přidáno: 9. 4. 2021 4:32, autor: Tereza Valošková

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 bude umožněn provoz mateřské školy pro děti plnící povinnou předškolní docházku a pro děti zaměstnanců vybraných profesí (na základě potvrzení zaměstnavatele předaného mateřské škole).

Děti docházející do mateřské školy budou testovány 2x týdně; test provedou rodiče (test obdrží od MŠ) za dohledu pracovníka školy. V případě pozitivního výsledku testu obdrží potvrzení a dále budou přes pediatra objednáni na kontrolní PCR test.

Po celou dobu společného pobytu v budově mateřské školy budou rodiče i děti mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V průběhu vzdělávání platí výjimka a děti mít respirátory ani roušky nemusí.

Do MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba dítěte.

Velikonoce

přidáno: 28. 3. 2021 0:30, autor: Tereza Valošková   [ aktualizováno 28. 3. 2021 0:31 ]

Milí rodiče, milé děti,
před školkou nám "vyrostl" speciální strom Vajíčkovník. Prozatím je smutný, má jen pár ozdob. Pokud nám chcete pomoci rozveselit jej, libovolně ozdobte vajíčko (můžete vymyslet i jinou ozdobu) a během týdne před Velikonocemi ho pověste na Vajíčkovník.
Jako poděkování najdou děti v poštovní schránce omalovánku.

Všechny moc zdravíme a přejeme krásné Velikonoce!

Distanční vzdělávání 22.3.-26.3.2021

přidáno: 21. 3. 2021 7:07, autor: Tereza Valošková

Milí rodiče, mateřská škola zůstává  i v tomto týdnu uzavřena. Vaši předškoláci obdrželi další složku s úkoly na distanční vzdělávání. Tentokrát jsou úkoly s jarní a velikonoční tématikou. Každý den děti vypracují jeden pracovní list, omalovánku, nebo vystřihovánku.
Zapojte své děti také do velikonočního pečení, pomoci na zahradě...
Užívejte si chvíle, které spolu trávíte.

Budeme rády pokud pošlete foto ze společných činností a plnění úkolů.
Těšíme se na brzkou shledanou.
paní učitelky Tereza a Anička

Jarní stezka

přidáno: 17. 3. 2021 9:29, autor: Tereza Valošková

Milí rodiče a milé děti,

blíží se 20.březen – PRVNÍ JARNÍ DEN. Pro zpestření dětem připravujeme na školkové zahradě malou „Jarní stezku“. Kdykoliv v příštím týdnu můžete zahradu navštívit, splnit úkoly a získat odměnu.

Budeme rády, pokud pošlete fotku na t.valoskova@zsamsjeseniknadodrou.cz

Vaše paní učitelky

Distanční výuka

přidáno: 2. 3. 2021 3:41, autor: Tereza Valošková   [ aktualizováno 2. 3. 2021 3:42 ]

Milí rodiče,
z důvodu vládních nařízení dochází k uzavření mateřských škol. Pro předškoláky je povinná distanční výuka.
Protože ve školce by nás v březnu čekalo téma "Dopravní prostředky - Co jezdí, létá, plave", připravili jsme pro Vaše děti k tomuto tématu složku s úkoly, omalovánkami, vystřihovánkami... Složku jste obdrželi poslední den školky. Každý den si z ní vyberte jeden list s úkolem, který Váš předškolák vyplní. V týdnu jarních prázdnin úkoly plnit nemusíte. Vyplněné listy si pak společně s dětmi prohlédneme, až nastoupí do školky.
Můžete posílat také fotky, pokud doma společně něco vytvoříte, nakreslíte...(t.valoskova@zsamsjeseniknadodrou.cz)

paní učitelky Tereza a Anička

VESELÍ ROBOTI

přidáno: 22. 2. 2021 4:13, autor: Tereza Valošková

Milí rodiče,  v týdnu od 22.2. do 26.2. máme ve školce téma "Veselí roboti". Původně jsme měli v plánu udělat společnou akci s tvořením robotů v MŠ. Bohužel nám to situace nedovoluje. Pokud však máte chuť, můžete společně se svými dětmi vytvořit "Veselého robota" doma a do MŠ nám jej přinést. Na Vaše krásné roboty se moc těšíme.

Uzavření MŠ

přidáno: 20. 12. 2020 1:34, autor: Tereza Valošková   [ Aktualizováno 20. 12. 2020 13:28 uživatelem Miroslava Coufalíková ]

Z důvodu karantény dětí a personálu je MŠ Polouvsí 21.-23.12.2020 uzavřena. Děti, které od 14. - 18. 12. nenavštěvovaly MŠ (tudíž nejsou v karanténě), mohou po domluvě s vedoucí uč. p. Valoškovou navštěvovat MŠ Jeseník nad Odrou.

Doporučení rodičům

přidáno: 19. 10. 2020 12:09, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče,

mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Pracujeme neomezeně ve všech třídách. Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami uzavírají provoz škol na celý týden. (Počítáme-li i víkendy, půjde o 9 dnů přerušení sociálních kontaktů)

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat. Provoz bude na obou pracovištích.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem, je to, že provoz mateřské školy by měl být v této době (tedy 26. – 30.10) primárně určen pro děti zaměstnaných rodičů.

 Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství směřují k omezování sociálních kontaktů, můžeme nemalou měrou přispět k vypořádání se s touto situací.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené tedy prosím o respektování doporučení zřizovatele, s nímž se vedení mateřské školy ztotožňuje.

Prosím tedy rodiče, aby do připravených archů vyplnili docházku svých dětí v týdnu 26.-30.10., aby bylo možné objednat potřebné množství potravin.

 Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.                                   Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

ROUŠKY

přidáno: 9. 9. 2020 13:25, autor: Miroslava Coufalíková

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci platí od 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Žádáme zák. zástupce o nasazení roušek před vstupem do MŠ. Děkujeme za pochopení. Mgr. M. Coufalíková

1-10 of 43