Informace pro rodiče

Provoz MŠ:  PO - PÁ   6:15 - 15:45


Školné se platí ve školce do 5. dne v měsíci.
Stravné se platí ve školce do 15. dne v měsíci.

Odhlašování obědů do 7:00

Změna výše školného od 1. 9. 2019
Výše úplaty ( školné) se ve školním roce 2019/20 zvyšuje na 400,- Kč.


INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021

přidáno: 16. 6. 2020 4:11, autor: Tereza Valošková

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro všechny rodiče dětí MŠ Polouvsí (nejen pro rodiče  nově přijatých dětí) k zahájení školního roku 2020/2021, která se uskuteční v úterý 25. srpna 2020 od 15.30 hod. v MŠ Polouvsí

Na zahajovací informační schůzce se dozvíte informace o průběhu školního roku, platební podmínky, co děti potřebují do MŠ… Máte příležitost, dotazovat se na to, co Vás zajímá.

Prosíme rodiče, aby se na tuto schůzku dostavili bez dětí. Děkujeme.

Těší se na Vás kolektiv MŠ Polouvsí

Rozhodnutí o přijetí do MŠ šk. rok 2020/2021

přidáno: 30. 5. 2020 7:32, autor: Miroslava Coufalíková

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte zvolili naši MŠ. V příloze najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Své dítě najdete pod přiděleným registračním číslem. Těšíme se na vás a vaše děti. kolektiv MŠ

Omezení provozu MŠ Polouvsí v době letních prázdnin

přidáno: 28. 5. 2020 15:04, autor: Miroslava Coufalíková

Mateřská škola Polouvsí uzavírá provoz mateřské školy v době letních prázdnin po dohodě se zřizovatelem takto:

od 6. 7. – 31. 7. 2020

MŠ Polouvsí bude opět v provozu od 3. 8. 2020.

V době uzavření MŠ Polouvsí je možnost umístit dítě do MŠ Jeseník nad Odrou. Žádáme rodiče, aby do konce června nahlásili své učitelce, zda mají zájem v době uzavření MŠ umístit dítě do MŠ Jeseník.

 

Obnovení provozu MŠ

přidáno: 11. 5. 2020 12:20, autor: Miroslava Coufalíková   [ Aktualizováno 11. 5. 2020 23:49 uživatelem Tereza Valošková ]

Na základě domluvy se zřizovatelem bude provoz MŠ obnoven 25. 5. 2020. Provoz i vzdělávání bude probíhat ve zvláštním režimu. Příchod k MŠ - dospělí musí mít roušku, je potřeba dodržovat rozestupy 2 m a před MŠ se neshlukovat. Dospělá osoba se v MŠ pohybuje s rouškou jen nezbytně nutnou dobu a nevstupuje do tříd. Děti a pedag. pracovníci nemusí mít v prostorách školy roušku. Děti budou mít většinu aktivit venku, ale pouze v areálu školy. V MŠ bude zajištěno velmi časté větrání, bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch a často používaných míst, bude dodržována přísná hygiena dětí (mytí rukou, používání dezinfekce). Příchod do MŠ - děti musí být zcela zdravé. Při prvním příchodu odevzdají čestné prohlášení (v příloze) o neexistenci vir. onemocnění a pís. seznámení s vymezením rizikových skupin (pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněn pobyt v MŠ).

Žádáme především rodiče nejmenších dětí a ty rodiče, kteří nejsou zaměstnaní, aby pokud mají možnost ponechat dítě v rodinném prostředí, zvážili, zda je nutné posílat ho do kolektivu dalších dětí a dospělých a vystavovat ho tak rizikům nákazy. 

Je pro nás nezbytně nutné, zjistit docházku do MŠ v době od 25.5. - 30.6., proto kontaktujte do 15. 5. vedoucí učitelku MŠ p. Valoškovou na tel. 739669858 a nahlaste jí, zda bude dítě do MŠ docházet.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

Zápis do MŠ se uskuteční 4.- 15. 5. 2020

přidáno: 22. 4. 2020 12:45, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 11. 5. 2020 6:32 ]

Vážení rodiče, vzhledem k momentální situaci řádný zápis do obou mateřských škol proběhne pouze dálkový přístupem bez přítomnosti rodičů a dětí.Veškeré informace a tiskopisy k zápisu naleznete v přílohách.  Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti. Mgr. Miroslava Coufalíková, ředitelka školy

Školné březen, duben 2020

přidáno: 30. 3. 2020 9:48, autor: Miroslava Coufalíková   [ aktualizováno 30. 3. 2020 9:49 ]

Vážení rodiče,
vzhledem k  přerušení provozu mateřské školy od 13. 3. 2020 bude školné za měsíc březen stanoveno poměrnou částí. Výše úplaty : počet vyučovacích dnů x počet dnů provozu MŠ. (400 : 22) x 9 = 164,- Kč.
Přeplatek 236,- Kč vám vrátíme na základě žádosti, která je v příloze. Naskenovanou žádost můžete zaslat na email: ucetni@zsamsjeseniknadodrou.cz nebo vhodit do poštovní schránky na budově ZŠ.

Dále vás žádáme o pozastavení trvalého příkazu pro platbu školného.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem a přáním pevného zdraví vám všem
                                                                                 Mgr. Miroslava CoufalíkováSchůzky pro rodiče předškoláků

přidáno: 12. 1. 2020 10:52, autor: Miroslava Coufalíková

4. 2. 2020 v 15:30 h proběhnou v MŠ Jeseník třídní schůzky pro rodiče předškoláků MŠ Jeseník i MŠ Polouvsí. O školní zralosti a připravenosti bude hovořit Mgr. J. Sopuchová speciální pedagog PPP v Novém Jičíně. 
Zveme všechny rodiče.
                                                                                                                                               Mgr. M. Coufalíková, ředitelka škol

Uzavření MŠ Polouvsí v době vánočních svátků

přidáno: 25. 11. 2019 13:18, autor: Miroslava Coufalíková

UPOZORŇUJEME RODIČE,

že mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020. 

MŠ bude opět v provozu v pondělí 6.1. 2020.

1-8 of 8