Základní informace

Historie školy


Mateřská škola Polouvsí byla otevřena 20.4.1960. Adaptací hospodářské části budovy č.p.21 zde vzniklo oddělení mateřské školy a jeselské oddělení pro děti z Polouvsí a z Jeseníku nad Odrou.

V MŠ bylo zapsáno 41 dětí. V roce 1966 bylo zrušeno jeselské oddělení a po dostavbě MŠ
v Jeseníku nad Odrou se stala MŠ Polouvsí jednotřídní školou. Od 1.1.2013 byla součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou.


Současnost školy


Od 1.7.2018 je součásti příspěvkové organizace Základní škola Jeseník nad Odrou a Mateřská škola Jeseník nad Odrou. MŠ navštěvují děti z Polouvsí, Blahutovic, Heřmanic, Dubu.

Budova MŠ je v samostatném objektu a je přizpůsobena pro předškolní vzdělávání. V přízemí se nachází třída s hernou, kuchyň, kancelář, šatna, umývárna, WC, kotelna. V prvním patře je tělocvična, ložnice, převlékárna, hygienické zázemí a knihovna pro veřejnost. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2012, 2014 a 2015.

Budova je obklopena zahradou s převážně travnatou plochou, s herními prvky a pískovištěm, součástí budovy je sklad venkovních hraček a přístřešek pro hru dětí.